Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sułowie, ul. Szkolna 6, 56-300 Milicz, tel./fax 71 384 73 50

XI. Sympozjum w Sułowie

Naukowy zawrót głowy – XI. Sympozjum w Gimnazjum w Sułowie, Gmina Milicz

Po dłuższej przerwie wznowiony zostaje w Gimnazjum w Sułowie cykl konferencji naukowych adresowanych do wszystkich, zainteresowanych tematyką proekologiczną i koncepcjami przywracania równowagi biologicznej środowiska naturalnego człowieka. Do udziału w Sympozjum zapraszamy każdego – nauczycieli, uczniów na różnych poziomach kształcenia, naukowców, samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, mieszkańców Doliny Baryczy. Czeka ich spotkanie z nauką, wiedzą i dydaktyką w roli głównej, a także z atrakcjami kulturalno – kulinarnymi oferowanymi przez bogaty region Doliny Baryczy.

Temat wiodący Sympozjum – „Nowe wyzwania i możliwości” – nawiązuje do trwającego Europejskiego Roku Mózgu i dlatego w wykładach plenarnych dominować będą ścieżki poznania, źródła nowych koncepcji w różnorodnych dziedzinach zintegrowanej wiedzy medycznej, chemicznej, technologii, itp.

Profesor Kazimierz Orzechowski z Uniwersytetu Wrocławskiego, regionalny koordynator Festiwalu Nauki we Wrocławiu, przedstawi możliwości zastosowania wiedzy chemika i fizyka w badaniach diagnostycznych we współczesnej medycynie. Inne, nowe spojrzenie na substancje białkowe oraz ich funkcje i rolę w diagnostyce medycznej przedstawi profesor biochemii z Politechniki Wrocławskiej Piotr Dobryszycki. Usłyszymy również o pro biotechnologii i innych naturalnych zabiegach w działaniach rekultywacyjnych jezior i stawów oraz poznamy rezultaty prac badawczych na Stawach Milickich i perspektywy na przyszłość.

Podczas warsztatów można będzie samodzielnie przygotować kule Bokashi, preparaty mikrobiologiczne do zastosowania gospodarstwach domowych oraz sałatki ziołowe. Doświadczony zespół liderów w ośrodku hodowli konika polskiego w Ostoi/k. Milicza przeprowadzi warsztaty edukacyjne w formie różnorodnych ścieżek. W programie znajdą się: „fotosafari”, architektura krajobrazu, osobliwości przyrodnicze na trasie rowerowej, flora i fauna Doliny Baryczy na ścieżce rowerowej, obserwacje ptaków, fotografia przyrody, elementy Międzynarodowego Programu GLOBE oraz warsztaty Bokashi i warsztaty zielarskie. Ciekawe wystawy, m.in. fotografii i malarstwa, przygotowano dla zwiedzających w salach Gimnazjum. Nauczycieli i uczniów zachęcamy do zaprezentowania podczas sesji posterowej swojego dorobku naukowego, który zostanie następnie opublikowany w Materiałach Pokonferencyjnych XI. Sympozjum. Uczestnicy konferencji będą mieli okazję smakowania specjałów kuchni regionalnej z tradycyjnym karpiem na czele oraz zapoznania się z ofertą możliwości aktywnego wypoczynku w Parku Krajobrazowym Doliny Baryczy.

XI. Sympozjum i warsztaty organizowane są przez Stowarzyszenie EKOS, Sekcję Dydaktyki Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Gimnazjum w Sułowie przy współpracy z Gminą Milicz, Wydziałem Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Starostwem Powiatowym w Miliczu i Przedsiębiorstwem Stawy Milickie SA.

Zgłoszenie uczestnictwa, a także program XI. Sympozjum w Sułowie wraz z pozostałymi informacjami dostępny jest w Sekretariacie Gimnazjum w Sułowie: nr tel. 71 384 7350, email: sekretariatgimnazjum@wp.pl, email: gans1@op.pl, a także na stronie internetowej Stowarzyszenia EKOS www.ekos.sulow.org.pl oraz Gimnazjum www.gimnazjumsulow.ehost.pl.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XI. Sympozjum w Sułowie. Do zobaczenia 27 września 2014 od godziny 9:00.!

Przewodnicząca
Komitetu Organizacyjnego
mgr Krystna Gans

Program XI Sympozjum

„Postawy proekologiczne – nowe wyzwania i możliwości”
Sułów, 27 września 2014 r.

09:00 - 09:15 Powitanie uczestników
Krystyna Gans, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Krystyna Piosik, Dyrektor Gimnazjum w Sułowie

09:15 - 09:30 Uroczyste otwarcie
Paweł Wybierała, Burmistrz Gminy Milicz

SESJA PLENARNA
Przewodnicząca sesji: Krystyna Gans

09:30 - 10:05 „Chemik, fizyk, lekarz – trzy bratanki?”
prof. Kazimierz Orzechowski, Uniwersytet Wrocławski

10:05 - 10:35 „Białka – spojrzenie z perspektywy lat”
prof. Piotr Dobryszycki, Politechnika Wrocławska

10:35 - 10:50 Wspólne zdjęcie

10:50 - 11:20 Przerwa (kawa, herbata – prezentacja kuchni regionalnej)

11:20 - 11:35 „Biologizacja fundamentem nowoczesnego rolnictwa”
mgr inż. Stanisław Kolbusz, Stowarzyszenie EKOSYSTEM Dziedzictwo Natury

11:35 – 11:50 „Biologiczne metody rekultywacji wód powierzchniowych”
mgr inż. Tomasz Woszczyk, Mikronatura Środowisko sp. z o.o.

11:50 - 12:00 Stawy Milickie – Kraina Niezwykłości
Sławomir Mazurek, Prezes Zarządu Stawy Milickie SA

12:00 - 13:00 SESJA POSTEROWA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW
Przewodnicząca sesji: dr Krystyna Chmieleńska, Uniwersytet Wrocławski

12:00 - 13:00 ZWIEDZANIE WYSTAW OKOLICZNOŚCIOWYCH

13:00 - 14:00 Obiad

14:00 - 14:30 Przerwa

14:30 - 15:00 Przejazd autokarem do ośrodka Ostoja Milicz

15:00 - 17:00 WARSZTATY EDUKACYJNE W PARKU KRAJOBRAZOWYM DOLINA BARYCZY

Przewodnicząca sesji: Krystyna Piosik

  • Zaprzęgi konne „Fotosafari” – Ruda Sułowska
  • Ścieżka rowerowa „Szlakiem osobliwości przyrodniczych”
  • Ścieżka piesza „Miłośnicy ornitologii”
  • Ścieżka regionalna „Architektura krajobrazu Doliny Baryczy”
  • Ścieżka fotograficzna „Fotosnajperzy Doliny Baryczy”
  • Ścieżka piesza „Program Badawczy GLOBE w Dolinie Baryczy”
  • Ścieżka kajakowa „Flora i fauna Doliny Baryczy”
  • Warsztaty „Bokashi”
  • Warsztaty „Zioła z Doliny Baryczy na talerzu”

17:00 - 18:00 Wspólne grillowanie „Smaki kuchni regionalnej”

18:00 - 19:00 Podsumowanie Sympozjum i warsztatów edukacyjnych w Parku Krajobrazowym Dolina Baryczy

19:00 Zakończenie

Program XI Sympozjum - do pobrania

Podziękowanie

Sz. P.
Prezes Jacek Tarczyński
„Tarczyński S.A.”
Ujeździec Mały 80
55-100 Trzebnica

W imieniu organizatorów: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sułowie, Salezjańskiej Organizacji Sportowej Salos Avanti Sułów, Parafii Rzymsko-Katolickiej w Sułowie oraz w imieniu wszystkich uczestników „Biwaku w Dolinie Baryczy z ks. Bosko”, który odbył się w dniach 21.08 - 24.08.2014 r. w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sułowie pragnę złożyć podziękowanie za nieodpłatne przekazanie wyrobów wędliniarskich celem przygotowania posiłków. Dzięki Państwa wsparciu możliwa była organizacja biwaku w którym uczestniczyło 36 osób.

Doceniam Państwa bezinteresowną pomoc, poświęcony czas i energię. Dziękuję za wszelką życzliwość. Cieszę się, że droga współpracy wybrana przez Państwa jest realizacją słów Jana Pawła II: „Człowiek realizuje się przez bezinteresowny dar z siebie.

Z wyrazami wdzięczności
Krystyna Piosik

Plan zajęć

Plan lekcji I semestr 2014/2015 - od 1 września 2014 r.

Plan obowiązkowych (dla klas 3) zajęć przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego - I semestr 2014/2015

Rozkład dowozów i odwozów obowiązujący od dnia 01.09.2014 r.

Rekrutacja

Dla klas III

Ważne strony

Muzeum drzewa

Regionalne Projekty Badawcze

Infomat

Dla rodziców

Linki

Narodowy Memoriał Młodzieży

Projekt pomnika