Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sułowie, ul. Szkolna 6, 56-300 Milicz, tel./fax 71 384 73 50

Kliknij na nazwę miesiąca i wybierz wydarzenie z listy.

Lista podręczników

Szkolny zestaw podręczników dla klas II i III obowiązujący w roku szkolnym 2015/2016

Uczniowe klas I nie kupują podręczników lecz otrzymają je we wrześniu w szkole. Szkoła wypożyczy każdemu uczniowie pełen zestaw podręczników. Każdy uczeń otrzyma również ćwiczenia. Więcej na temat dotacji na zakup podręczników można znaleźć na stronach MEN
Ulotka MEN (pdf)
Informacje o dotacji

Zwracamy uwagę uczniom klas II, że nie trzeba kupować podręcznika do informatyki. Nauczyciel nie wymaga, aby uczeń go posiadał.
Uwaga na podręczniki z fizyki!
Uczniowie klas II kontynuują podręcznik do fizyki (cz. 1), z którego korzystali w klasie I. Cześć 2 będzie potrzebna dopiero w drugim semestrze.
Klasy III kontynuują część 2 podręcznika. Cześć 3 będzie potrzebna dopiero w drugim semestrze.

Zakończenie roku szkolnego 2014/2015

26.06.2015 uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2014/2015. Więcej

Rekrutacja dla klas I

Wszyscy kandydaci, którzy złożyli dokumenty zostali przyjęci do Gimnazjum. Listy nazwisk zostały wiwieszone w budynku szkoły.

Przydział udział uczniów do poszczególnych klas odbędzie się podczas posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej w dniu 24 sierpnia 2015 r. Listy uczniów z podziałem na klasy zostaną wywieszone 24 sierpnia 2015 r. do godz. 14.00. Podania rodziców/prawnych opiekunów uczniów wraz z uzasadnieniem o przeniesienie dziecka do klasy równoległej będzie można składać w dniach 24-27 sierpnia 2015 r. w godzinach pracy sekretariatu. Decyzję o ewentualnym przeniesieniu ucznia do równoległej klasy podejmuje Komisja Rekrutacyjna i poinformuje o niej wnioskodawcę.

Bezpieczne wakacje

Jaki powinien być pierwszy prawidłowy odruch w sytuacji zagrożenia życia? Dlaczego warto korzystać ze sprzętu asekuracyjnego, ratunkowego nad wodą? Jak młodzi ludzie powinni być przygotowani do sytuacji, których nie można przewidzieć, ale mając odpowiednią wiedzę, sprzęt i praktykę można znaleźć rozwiązanie w każdej sytuacji? O tym wszystkim dowiecie się w filmie przygotowanym przez Grupę Specjalną Płetwonurków RP https://vimeo.com/130853793

wakacje

Rekrutacja

Dla klas III

Gazeta szkolna
„LUZAK”

Wydania elektroniczne
(w formacie pdf, rozmiar nie przekracza 2 MB)

Ważne strony

Muzeum drzewa

Regionalne Projekty Badawcze

Dla rodziców

Linki

Narodowy Memoriał Młodzieży

Projekt pomnika

Nasi partnerzy

Gmina Milicz
Milicz


Stowarzyszenie na Rzecz Ekologii Humanistycznej „EKOS” w Sułowie
Ekos


Salezjańska Organizacja Sportowa Salos „Avanti” Sułów
Salos


Towarzystwo Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast w Wsi
TGP