Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sułowie, ul. Szkolna 6, 56-300 Milicz, tel./fax 71 384 73 50

Konferencja "Postaw na Słońce"

Serdecznie zapraszamy na konferencję "Postaw na słońce"

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI
3 czerwca 2015 r.
godz. 12.00
Sułów, ul. Szkolna 6, 56-300 Milicz

Koordynator konferencji: Anna Tyczyńska (ania.tyczynska 'at' gmail.com)

I. Część oficjalna
1. Powitanie
2. Przedstawienie celu konferencji.
3. Przedstawienie Organizatorów oraz przybyłych ekspertów z zakresu fotowoltaiki oraz z zakresu finansowania ze środków publicznych.
4. Przedstawienie planu konferencji.

II. OZE - informacje ogólne nt. Odnawialnych Źródeł Energii
1. Źródła energii potrzebnej do funkcjonowania cywilizacji na Ziemi.
2. Zanieczyszczenie środowiska spowodowane produkcją energii ze źródeł nieodnawialnych.
3. Wyczerpywanie się surowców, z których pozyskiwana jest energia i co z tego wynika.
4. Odnawialne źródła energii (OZE).
5. Sytuacja Polski na tle innych krajów.
6. Mikroinstalacje OZE dla indywidualnych odbiorców - Program PROSUMENT Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

III. MIkroinstalacje fotowoltaiczne - informacje ogólne nt. Jak pozyskać prąd ze Słońca?
1. Film promocyjny wyjaśniający co to są instalacje fotowoltaicznie.
2. Fotowoltaika - krótko na temat nowej technologii - mapa nasłonecznienia Polski, wydajność systemu, rodzaje paneli.
3. Co trzeba wiedzieć i od czego zacząć, aby zainstalować system fotowoltaiczny? Aspekty techniczne na przykładach realizacji wykonanych przez członków Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej – wystąpienie eksperta w dziedzinie fotowoltaiki pana Mirosława Sochy

Przerwa (10 minut)

IV. Prosument - informacje szczegółowe nt. Jak Słońce może pracować dla Ciebie?
1. Film promocyjny wyjaśniający status prosumenta.
2. Podłączenie do sieci energetycznej, możliwość zarabiania na produkcji prądu we własnym domu - wyjaśnienie pojęcia "prosument".
3. Prezentacja wykonanych projektów przez Szkolny Zespół Konkursowy - "Promienna Młodzież" dla domów z sąsiedztwa wraz z kalkulacją finansową tj. wyliczeniem oszczędności wynikających z zastosowania mikroinstalacji fotowoltaicznych.
4. Prezentacja portalu www.postawnaslonce.pl i przyjaznych użytkownikowi kalkulatorów (energetycznych dla budynku szkolnego i mieszkalnego, obliczania śladu CO2 i rekompensaty ekologicznej, dobrania modułów fotowoltaicznych.
5. Przedstawienie źródeł finansowania mikroinstalacji ze środków publicznych, w tym program PROSUMENT Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – wystąpienie eksperta - pani Cecylii Haniszewskiej z Banku Ochrony Środowiska

V. Pytania do ekspertów (15 minut)

Podczas konferencji wystąpią:
- Cecylia Haniszewska – ekspert z zakresu finansowania, Bank Ochrony Środowiska,
- Mirosław Socha – ekspert w dziedzinie fotowoltaiki, Dolnośląski Klaster Energii Odnawialnej.

Przewidywany czas trwania konferencji: 2 godziny

Kliknij na nazwę miesiąca i wybierz wydarzenie z listy.

Rekrutacja

Dla klas III

Gazeta szkolna
„LUZAK”

Wydania elektroniczne
(w formacie pdf, rozmiar nie przekracza 2 MB)

Ważne strony

Muzeum drzewa

Regionalne Projekty Badawcze

Dla rodziców

Linki

Narodowy Memoriał Młodzieży

Projekt pomnika

Nasi partnerzy

Gmina Milicz
Milicz


Stowarzyszenie na Rzecz Ekologii Humanistycznej „EKOS” w Sułowie
Ekos


Salezjańska Organizacja Sportowa Salos „Avanti” Sułów
Salos


Towarzystwo Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast w Wsi
TGP