Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sułowie, ul. Szkolna 6, 56-300 Milicz, tel./fax 71 384 73 50

Wydarzenia

Kliknij na nazwę miesiąca i wybierz wydarzenie z listy.

Kiermiasz świąteczny

W dniu 1 grudnia 2015 r., po koncercie w Domu Kultury w Sułowie, będzie można nabyć ozdoby świąteczne wykonane przez gimnazjalistów. Zebrane pieniądze przeznaczone zostaną na cele charytatywne.

Koncert słowno-muzyczny
PRO MEMORIA

W dniu 1 grudnia 2015 r. o godz. 18.00
w Domu Kultury w Sułowie odbędzie się
koncert słowno-muzyczny
poświęcony działalności naukowej
śp. Natalii Wandy Skinder.

Organizatorem koncertu jest Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sułowie, Stowarzuszenie na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS przy współpracy Sekcji Dydaktyki Chemii Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Domu Kultury w Sułowie.

Doktor Natalia Wanda Skinder była współorganizatorką Sympozjów „Postawy proekologiczne u progu XXI wieku”, które odbywały się w Gimnazjum w Sułowie oraz redaktorką Materiałów Posympozyjnych, które były przekazywane do wszystkich placówek edukacyjnych gminy i powiatu milickiego a także w całej Polsce. Obok znaczących przedsięwzięć naukowych była twórczynią Karpackich Szkół Problemów Dydaktyki Chemii, Podyplomowego Studium Ochrony Środowiska na Politechnice Wrocławskiej oraz Komitetu Okręgowego Olimpiady Chemicznej we Wrocławiu. Jako inicjatorka prośrodowiskowego i prozdrowotnego nauczania chemii wprowadzała zasadę łączenia teorii z praktyką m.in.w trakcie warsztatów edukacyjnych w Parku Krajobrazowym Dolina Baryczy, którą to zasadę oraz region promowała podczas konferencji w ośrodkach naukowych całej Polski.

Nauczyciele i dydaktycy chemii Dolnego Śląska a także społeczność Doliny Baryczy poczuwają się do dochowania Jej pamięci poprzez realizację naukowo-dydaktycznej spuścizny. Uczcijmy naszą obecnością pamięć śp.Natalii Wandy Skinder.

Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sułowie
Krystyna Piosik

Narodowe czytanie

Aktualizacje na stronie

Październik przyniósł wiele ciekawych wydarzeń w naszej szkole. Przeczytasz o nich w KRONICE WYDARZEŃ. Kliknij na wybrany miesiąc, aby rozwinąć listę wydarzeń.

Godziny pracy psychologa w roku szkolnym 2015/2016

PONIEDZIAŁEK: 8:00-10:00
ŚRODA:
druga i czwarta środa miesiąca: 10:00-14:00
dyżur dla rodziców 15:00-17:00
pozostałe środy: 8:00-14:00

Rekrutacja

Dla klas III

Gazeta szkolna
„LUZAK”

Wydania elektroniczne
(w formacie pdf, rozmiar nie przekracza 2 MB)

Ważne strony

Muzeum drzewa

Regionalne Projekty Badawcze

moodle

Dla rodziców

Dyrektor przyjmuje rodziców:
wtorek 12.30-14.30
czwartek 9.00-11.00
oraz podczas spotkań z rodzicami 17.00-19.00 (wg harmonogramu).

Linki

Narodowy Memoriał Młodzieży

Projekt pomnika

Nasi partnerzy

Gmina Milicz
Milicz


Stowarzyszenie na Rzecz Ekologii Humanistycznej „EKOS” w Sułowie
Ekos


Salezjańska Organizacja Sportowa Salos „Avanti” Sułów
Salos


Towarzystwo Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast w Wsi
TGP